Datainnsamling


Ønsker du bare å få foretatt feltarbeid, - altså datainnsamlingen?


Bare feltarbeid, - dvs. kun datainnsamling, - gjør vi for oppdragsgivere

som ønsker å analysere dataene selv.


Utvalget du vil intervjue kan trekkes på flere måter:

· Vi trekker utvalget

· Du har det selv; - f.eks. i form av kundelister, e.l.


Du kan få resultatene levert som ASCII, SPSS, i Excel, ferdige tabeller

eller en kombinasjon.


I tillegg til Norge kan vi gjøre feltarbeid i Sverige og Danmark.