Gruppesamtaler

Faktum har mer enn 20 års erfaring med gruppesamtaler.

Der vi vanligvis gjennomfører gruppene er samtale- og klientrommet knyttet

sammen med et videosystem. Oppdragsgiver og andre ser gruppen på en TV-monitor.

Vi står for alle sider ved prosjektet:

- Utvikling av moderators guide

- Rekruttering

- Gjennomføring av gruppene

- RapportGruppesamtale.jpg
Hvis oppdragsgiver ikke kan overvære gruppen tar vi den opp på DVD som sendes kunden dagen etter. På den måten blir det enklere for kunden og han kan nyttiggjøre seg informasjonen på en bedre måte. Oppdragsgiver ....

- slipper å reise ut om kvelden for å overvære gruppen

- kan se gruppen så mange ganger han ønsker på eget kontor

- kan diskutere spesielle situasjoner og uttalelser med andre medarbeidere

mens man ser på, osv.

I tillegg blir prisen lavere. Vi behøver kun 1 lokale, vi sparer tid og arbeidsformen er digital.