Kundetilfredshet måling


Måling av kundetilfredshet øker i omfang i næringslivet. For mange
virksomheter er kundetilfredshet den
viktigste konkurransefaktoren.


De fleste virksomheter er avhengig av kundene sine.

Da er det viktig å vite hvor fornøyd kundene er med bedriften og
produktene/
tjenestene den leverer.


Mange oppdager at det å jobbe tettest mulig mot kundene sine

sine er den beste måten å sikre et godt økonomisk resultat på.


Telefon eller Internett (mail) er de mest vanlige metodene.


En kundetilfredshet undersøkelse er ofte bygget rundt 2 hovedelementer:

1. Hva er viktig for kundene i deres kontakt med oss?

2. Hvor tilfreds er kundene på de samme områdene?


Mange oppdager at det ikke er nødvendig å være best på ALT
så lenge man
er bra på det kundene mener er viktig.


Der det er store differanser mellom viktighet og tilfredshet
man sette inn ressursene.


Utvalgene varierer i størrelse fra 150 personer/bedrifter og oppover.


Vi kan begynne arbeidet på 1-2 dagers varsel.


En kundetilfredshet måling gjennomføres vanligvis i løpet av 14 dager.