Mystery Shopping

Ukjent kunde,- også kalt 'Mystery shopping', er en testmetode der man
besøker
ulike salgssteder som en fiktiv kunde. Kan også gjøres telefonisk.

Målsettingen med et Mystery shopping-prosjekt er vanligvis å teste servicenivået.

Vår representant besøker utsalgsstedet og oppfører seg som en vanlig kunde.

Han har på forhånd memorert et testskjema og følger med på de punktene

som skal sjekkes. Etter at besøket har funnet sted (og selvfølgelig godt
unna utsalgsstedet)
fyller han ut testskjemaet.

Faktum har i mange år gjennomført Mystery shopping-prosjekter.

Noen av våre oppdragsgivere:

GlasMagasinet
Tatler
BIT (fast food-kjede)
Vika Senter
Samson Bakerier

Vi bruker personer med god trening i kundebesøk til disse oppdragene.

Det er viktig at disse personene har forståelse for kundebehandling

i tillegg til at de er erfarne menneskekjennere.