Handshake.JPG

Faktum Markedsanalyse as

Faktum Markedsanalyse er et mellomstort analyseinstitutt.
Vi har foretatt markedsundersøkelser siden 1974.


Viktigste konkurransefaktorer:
- Fleksibilitet
- Rask gjennomføring
- Nøkternt prisnivå
- Erfaring

Faktum tilbyr alle tilgjengelige metoder: Telefon, personlig intervju, postal, web, fokusgrupper. Faktum har etablert og drifter 4 paneler: Forbrukerpanel (familier), - Ungdomspanel (8-18 år), - Seniorpanel, - Storkjøkken (kokker, innkjøpere)


Vi tilbyr undersøkelser innen:
Reklametester, produkttester, emballasjetester, kundetilfredshet måling, profilundersøkelser, Mystery shopping, smakstester, pristester, kundelojalitet.

Dame som intervjuer.jpg Dame som intervjuer ute.jpg Gruppesamtale.jpg
Intervjuer på jobb Intervjuer på jobb Gruppesamtale

Nyheter fra inn- og utland:


Det er flere som sier de ikke har nok penger til mat i USA enn i Kina

Ifølge en Gallup-måling svarte 6% av kineserne i en undersøkelse at de i de siste 12 månedene ikke hadde hatt nok penger til å kjøpe mat til familien sin. Det er en betydelig nedgang fra 2008 da 16% svarte det samme. Men det interessante er; - i tilsvarende undersøkelse i USA i 2011 svarte 19% av amerikanerne at det de siste 12 mnd hadde skjedd at de ikke hadde hatt nok penger til mat til familien sin. Det er en økning fra 2008 da 9% svarte det samme.

Fødselsraten i USA påvirkes av dårlige økonomiske tider

Fra 2008 har fødselsraten i USA har gått betydelig ned. Forskere er sikre på at det har sammenheng med de dårlige/usikre tidene i USA.

Føler du deg trygg når du går ute alene om kvelden?
Ifølge en undersøkelse gjennomført av Gallup er det på verdensbasis betydelige forskjeller i hvilken grad vi føler oss trygge når vi er ute alene om kvelden.

Bor du i Sør-Amerika er du minst trygg, - bor du i USA eller Canada er du mest. Gallup har intervjuet folk i 105 land og forskjellene i trygghetsfølelse er svært store. Ser vi på verdensdeler er andelen "ja, jeg føler meg trygg" på 42% i Sør-Amerika. Andelen er 76% i USA/Canda og 62% i Europa. Størst er tryggheten i Singapore, - der føler hele 98% seg trygge alene ute om kvelden! Norge er ikke med i undersøkelsen men resultatene for Sverige er sannsynligvis dekkende for nordmenn; - i Sverige svarer 69% 'ja'. Ikke uventet føler kvinner seg mindre trygge enn menn.

Kosebamse i sengen?

Ifølge en engelsk undersøkelse har 30% av engelskmenn med seg kosebamse i sengen. Gjennomsnittsbamsen er 27 år og de fleste har vært med sin eier siden han/hun var barn.

Norske matpriser
Ifølge SSB er de norske matprisene,- sett i internasjonalt sammenheng,- blant de mest stabile i verden.
Til tross for store prisendringer mange steder i verden øker de norske matprisene lite.

Pussig?
Ifølge SSB har husholdninger med lav inntekt og 2 sysselsatte et forbruk på mer enn kr 100 000 MER enn sin inntekt.

Fremtidig pensjon og hvor lenge vi må jobbe
I fremtiden må alle norske arbeidstagere jobbe lenger for den samme pensjonen.
Det skyldes at levealderen øker.

Noen tanker om økonomi
USAs økonomi målt ved bruttonasjonalprodukt (BNP) er klart størst i verden. Men hva med de store asiatiske landene - Kina og India? Det norske BNP per innbygger er faktisk større enn tilsvarende tall for USA og blant de største i verden! Det viser litt av hvilken nærmest utrolig økonomisk utvikling vi har, - og har hatt i Norge. Hvis vi ser på BNP per innbygger som et grovt mål på velstand er Norge helt i verdenstoppen,- bare slått av Luxembourg og Quatar. Vår BNP per innbygger er langt større enn USA's! Dette gjelder uansett om man regner i dollar eller med hva man får for pengene;- kjøpekraftsparitet eller PPP (Purchasing Power Parities). For Norge er PPP ca. 130 dollar per dag. For Kina, som mange sier snart vil ta igjen USA i økonomisk betydning er tallet 11 dollar per dag! De har kanskje litt å ta igjen? I mange av de fattige landene i verden er tallet under 1 dollar per dag. Disse tallene understreker hvor uendelig langt de fattige landene har igjen før de når vårt velstandsnivå. Tallene forteller også at vi i Norge er svært produktive og effektive. Vi får svært mye,- og mye mer enn nesten alle andre,- igjen for bruk av maskiner, PC'er, kunnskaper og mennesker. Disse tallene er én av årsakene til at Norge i mange målinger blir kåret til ett av verdens beste land å bo i. Vi har det bra: Det bør vi glede oss over.

SSB rapporterer at vi har langt bedre helse i dag enn for 150 år siden. Samtidig viser tallene også at vi har «brukt opp» en del av helsegevinstene som har kommet i perioden, og at det nå er vanskeligere å oppnå store forbedringer i folkehelsen.

Bilpriser
Mange klager over høye bilpriser,- og i antall kroner er de høye. Men hvis vi justerer for kjøpekraft er faktisk norske bilpriser på gjennomsnittet i Europa.

Ungdom og kino
Ifølge en undersøkelse av SSB går ungdom mindre på kino enn tidligere. Større tilbud på DVD er den viktigste årsaken.

Test av årets iskrem-nyheter! For 8 året på rad har Faktum testet årets nyheter av småis for VG. Til sammen 19 nyheter er testet og gitt poeng av totalt ca. 350 personer. Testen er gjennomført som blindtest;-respondenten visste ikke hvilket merke eller leverandør isen var fra.De best likte nyhetene var Royal Triple fra Diplom-Is, Sol-is fra Diplom-Is og Maxi jordbær fra Hjem-Is. Så fulgte Dumle, Center kroneis og Frutz.

Se forøvrig vg.no

Ca. 60% av gutter i alderen 9 og 15 år spiller et TV eller PC-spill hver dag.
Jentenes andel er mye lavere;- 23%.

Hvis man ønsker å redusere støyplagen for de som bor nære store veier,
er støysvake bildekk den beste løsningen, ifølge SSB.l

Ifølge SSB er norske bilpriser ikke så ille som mange tror. Sammenlignet med
lønningene våre ligger vi faktisk på gjennom-snittet for bilpriser i Europa.

Ifølge SSB svikter ungdommen kinoene. Ungdom mellom 16 og 24 år,- som er
de hyppigste kinogjengerne,- så 34% færre forestillinger i 2005 i forhold til 2001.
Er det DVD som tar over?

Ifølge OECD tar stadig flere europeiske ungdommer utdannelse. Det gjelder alle
landunntatt Østerrike og Frankrike. OECD er fornøyd med det, selvom noen
bekymrer seg over hvem som skal ta jobbene de ferdige studentene IKKE vil ha.

Ifølge en undersøkelse fra Synovate svarer 70% av kinesere at landets
trafikkproblemer skyldes uoppmerksomme og sløve fotgjengere.
For å holde styrpå uregjerlige fotgjengere har nå Beijing, Shanghai og
Guangzhou utplassert "oppassere" med flagg og fløyter som gir beskjed
hvis du går feil!