Pristester

Faktum er sannsynligvis det analyseinstituttet i Norge som har

mest erfaring med pristester.

Pristestene gjennomføres for media, butikkjeder og enkeltbutikker.

Vi gjennomfører jevnlig pristester på dagligvarer for Norges største avis

i de de 11 største matvarekjedene.

I tillegg gjennomfører vi:

- pristester i segmentet "kun lavpris"

- tester for bedrifter som vil overvåke sine konkurrenter

- spesialtester på julevarer, påskevarer, sommerprodukter for

aviser og andre media

- lokale og regionale pristester

Pristester krever en spesiell systematikk og fremgangsmåte.