Test av produkter

Et viktig formål med en produkttest er å redusere usikkerheten.

Produktester er ett av Faktums viktigste arbeidsområder.
To hovedmetoder benyttes:

1. Forbruker panel
Faktum har et forbrukerpanel med ca. 500 familier.
Testproduktet ditt leveres til familiene som bruker det som en del av sin
vanlige husholdning. Etter avtalt tid intervjues de om sine erfaringer. Dette er metoden som ligger tettest opp til "virkeligheten".

2. Testlokale
2 testlokaler hvor mat kan tilberedes i alle former. (kjøl, frys, stek, mikro)
Vi har testlokale i Oslo, Stavanger, Trondheim.

Faktum har testet mange kategorier produkter;- dagligvarer, klær, møbler,
tjenester. Tusenvis av dagligvarer er testet. Resultatene er samlet i en databank.

Ved hver ny test sammenlignes testverdiene med snittverdier for samme kategori produkt, f.eks. middager, sjokolade, is, snacks, pastiller, kaffe, pålegg, pizza, cerealier, knekkebrød, øl, osv.

På den måten ser man hvordan testproduktet scorer i forhold til gjennomsnittet for samme type produkt.

Man kan teste det aktuelle produktet alene, - mot konkurrenter eller mot flere varianter.

En produkttest er en rimelig forsikring for å få vite at produktet som produkt har aksept hos forbruker.
Hvis et dagligvareprodukt ikke får tilstrekkelig SMAKS-aksept hos forbrukerne er det vår erfaring at det skal svært mye til for at det skal lykkes.