Faktum tilbyr følgende typer undersøkelser:


Profilundersøkelser


Mystery shopping

Reklametester

Emballasjetester

Produkt og smakstester

Kundetilfredshet/omdømme måling

Pristester

Merkevaremåling

Kundelojalitetsmåling


Medarbeider- og arbeidsmiljøundersøkelser


Sisteleddundersøkelser

Generell meningsmåing