Handshake.JPG

Faktum Markedsanalyse AS

Faktum Markedsanalyse er et fullservice markedsanalyseinstitutt.
Vi har foretatt markedsundersøkelser siden 1974.

Våre viktigste konkurransefaktorer:
- Rask oppstart og gjennomføring
- Nøkternt prisnivå
- Erfaring

Metoder for datainnsamling:
- Telefonintervju
- Personlig intervju
- Online
- Fokusgrupper

- Produkt- og smakstester
- Kundetilfredshetsmåling
- Emballasjetester
- Kommunikasjon/Reklametester
- MysteryShopping
- Desk research
- Profilundersøkelser
- Pristester
- Merkevaremåling
- Kundelojalitetsmåling
- Sisteleddundersøkelser
- Markedsinformasjon generelt

Faktum har 4 paneler:

Forbrukerpanel (Familier)
Ungdomspanel (8-18 år)
Storkjøkken (Innkjøpere, kjøkkensjefer)
Seniorpanel (+60 år)

Dame som intervjuer.jpg Dame som intervjuer ute.jpg Gruppesamtale.jpg
Intervjuer i felt
Intervjuer i felt
Gruppesamtale


Nyheter fra inn- og utland:

Laveste antall giftemål i 2016 siden 2009
Ifølge SSB giftet 22 500 par seg i 2016. Ikke siden 2006 har det vært færre vigsler.

Økonomisk effektivitet
En gjennomsnittlig amerikansk arbeider er 7 ganger mer produktiv enn sin kollega i Kina.

Flyprisene i Norge øker
I første kvartal 2016 var flyprisene for persontrafikk i Norge 11% høyere enn i samme kvartal 2015

Ifølge SSB har de siste årene stadig flere husholdninger bestått av én person.
Den trenden er nå i ferd med å flate ut, og per 1. januar 2015 bodde det i gjennomsnitt 2,20 personer i hver husholdning.

Folkemengde og dødsfall i Norge 2014
Ifølge SSB var antall døde i Norge i 2014 det laveste på 37 år. 40 400 døde i landet vårt i 2014, det er det laveste antall døde siden 1977, - og da bodde det 1 million færre her!

Median inntekt i Norge i 2015

Ifølge SSB var median inntekt i Norge i 2015 kr. 431 000.
Den største inntektsveksten etter 1990 finner vi hos eldre par. Og vi har stor formue også; - nettoformuen i norske husholdninger var i gjennomsnitt 2 millioner i 2013.


Stadig færre unge røyker

Ifølge SSB var det i 2012 bare 7% i alderen 16-24 år som røyker daglig.I befolkningen over 24 år røyker 16% daglig. 9% av de voksne bruker snus daglig.

Navnetoppen 2016
Ifølge SSB var de mest brukte navnene på nyfødte i 2016 Nora og William.

Annerledeslandet?
Ifølge SSB er Norges bruttonasjonalprodukt per innbygger i perioden 2009-2011 86% høyere enn gjennomsnittet i EU. Som det heter fra SSB; - Norge har etablert seg i en klasse for seg.

Nordmenn gifter seg oftere i utlandet
Ifølge SSB ble det inngått 23 100 ekteskap i Norge i 2012. Ca. 5 000 ble inngått i utlandet.

Det er flere som sier de ikke har nok penger til mat i USA enn i Kina
Ifølge en Gallup-måling svarte 6% av kineserne i en undersøkelse at de i de siste 12 månedene ikke hadde hatt nok penger til å kjøpe mat til familien sin. Det er en betydelig nedgang fra 2008 da 16% svarte det samme. Men det interessante er; - i tilsvarende undersøkelse i USA i 2011 svarte 19% av amerikanerne at det de siste 12 mnd hadde skjedd at de ikke hadde hatt nok penger til mat til familien sin. Det er en økning fra 2008 da 9% svarte det samme.

Føler du deg trygg når du går ute alene om kvelden?
Ifølge en undersøkelse gjennomført av Gallup er det på verdensbasis betydelige forskjeller i hvilken grad vi føler oss trygge når vi er ute alene om kvelden.

Bor du i Sør-Amerika er du minst trygg, - bor du i USA eller Canada er du mest. Gallup har intervjuet folk i 105 land og forskjellene i trygghetsfølelse er svært store. 42% i Sør-Amerika. Andelen er 76% i USA/Canda og 62% i Europa. Størst er tryggheten i Singapore, - der føler hele 98% seg trygge alene ute om kvelden! Norge er ikke med i undersøkelsen men resultatene for Sverige er sannsynligvis dekkende for nordmenn; - i Sverige svarer 69% 'ja'. Ikke uventet føler kvinner seg mindre trygge enn menn.

Kosebamse i sengen?
Ifølge en engelsk undersøkelse har 30% av engelskmenn med seg kosebamse i sengen. Gjennomsnittsbamsen er 27 år og de fleste har vært med sin eier siden han/hun var barn.

Norske matpriser
Ifølge SSB er de norske matprisene,- sett i internasjonalt sammenheng,- blant de mest stabile i verden.
Til tross for store prisendringer mange steder i verden øker de norske matprisene lite.

Fremtidig pensjon og hvor lenge vi må jobbe
I fremtiden må alle norske arbeidstagere jobbe lenger for den samme pensjonen. Det skyldes at levealderen øker.

Noen tanker om økonomi
USAs økonomi målt ved bruttonasjonalprodukt (BNP) er størst i verden. Men hva med de store asiatiske landene - Kina og India? Det norske BNP per innbygger er faktisk større enn tilsvarende tall for USA og blant de største i verden! Det viser litt av hvilken nærmest utrolig økonomisk utvikling vi har, - og har hatt i Norge. Hvis vi ser på BNP per innbygger som et grovt mål på velstand er Norge helt i verdenstoppen,- bare slått av Luxembourg og Quatar. Vår BNP per innbygger er langt større enn USA's! Dette gjelder uansett om man regner i dollar eller med hva man får for pengene;- kjøpekraftsparitet eller PPP (Purchasing Power Parities). For Norge er PPP ca. 130 dollar per dag. For Kina, som mange sier snart vil ta igjen USA i økonomisk betydning er tallet 11 dollar per dag! De har noe å ta igjen! I mange av de fattige landene i verden er tallet under 1 dollar per dag. Disse tallene understreker hvor uendelig langt de fattige landene har igjen før de når vårt velstandsnivå. Tallene forteller også at vi i Norge er svært produktive og effektive. Vi får svært mye,- og mye mer enn nesten alle andre,- igjen for bruk av maskiner, PC'er, kunnskaper og mennesker. Disse tallene er én av årsakene til at Norge i mange målinger blir kåret til ett av verdens beste land å bo i. Vi har det bra: Det bør vi glede oss over.