Faktum tilbyr gjennomføring av undersøkelser med følgende metoder:

· Personlig intervju

· Telefonintervju

· Webundersøkelser

· Testlokale

· Postale undersøkelser

· Fokusgrupper

· Dybdeintervju

· Forbrukerpanel

Desk research