Faktum markedsanalyse Logo

Markedsundersøkelser med små og mellomstore utvalg.

 

Kontakt oss

Enten du ønsker å forstå dine kunders preferanser, - evaluere effekten av dine markedsaktiviteter, - styrke din merkevare, - introdusere et nytt eller forbedre et eksisterende produkt, - eller andre markedsanalyse-forhold:

Vi tilpasser undersøkelsen ditt behov og har dine mål for øye.

Noen av våre oppdragsgivere

Se igjennom

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post for et uforpliktende tilbud.

Telefon

Ring oss

Mobil - alltid betjent: 90 91 24 72
Telefax: 66 99 14 18

Adresse

Addresse

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård