Markedsundersøkelser med små og mellomstore utvalg.

 

Produkttesting

Produkttester er et essensielt verktøy for å sikre at produkter oppfyller kundens forventninger og behov før de lanseres på markedet. Ved å bruke en kombinasjon av testmetoder, som testlokale og husstandstester, kan bedrifter få verdifulle innsikter som bidrar til produktforbedringer og økt kundetilfredshet. God planlegging, nøye utvalg av deltakere, og grundig analyse av resultatene er nøkkelen til vellykkede produkttester.

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post for et uforpliktende tilbud.

Telefon

Ring oss

Mobil - alltid betjent: 90 91 24 72
Telefax: 66 99 14 18

Adresse

Addresse

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård