Markedsundersøkelser med små og mellomstore utvalg.

 

METODER

Personlig intervju
Telefonintervju
Fokusgrupper
Webintervju
Mystery shopping
Dataassistert nettintervju (CAWI)
På gaten-intervju
Central Location Intervjuing (CLT)
Omnibus


Paneler:
• Familier
• Barn/ungdom 8-18
• Seniorer 60+
• Elbileiere

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post for et uforpliktende tilbud.

Telefon

Ring oss

Mobil - alltid betjent: 90 91 24 72
Telefax: 66 99 14 18

Adresse

Addresse

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård