Markedsundersøkelser med små og mellomstore utvalg.

 

Rapport

Rapportalternativ:
Kun feltarbeid (data i Excel, SPSS, e.l.)
Kun tabeller
Tabeller + diagram
Full rapport med tabeller, diagram, analyse

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post for et uforpliktende tilbud.

Telefon

Ring oss

Mobil - alltid betjent: 90 91 24 72
Telefax: 66 99 14 18

Adresse

Addresse

Besøksadresse:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård
Postadresse: 
Post: PB 210, 1416 Oppegård

Feltavdeling og levering av testprodukter:
Nordlivn. 5 a, 1415 Oppegård